Inwestycje

Ziemia dla każdego
Ziemia na sprzedaż Inwestycje długoterminowe w grunt. Zwrot z inwestycji powyżej 200%.
Więcej...


ISO 9001

Zarządzanie jakością
ISO 9001 Zarządzanie jakością podnosi efektywność procesów w firmie oraz uwiarygodnia w oczach klientów. Wdrożenia, doskonalenie, audity wewnętrzne, pełnienie roli pełnomocnika.
Po co wdrażać tą normę?
Więcej...


ISO 14001

Zarządzanie środowiskowe
ISO 14001 Podstawowym narzędziem realizacji zarządzania środowiskowego jest analiza cyklu życia produktu. Są to zorganizowane i ciągłe działania, których celem jest zapobieganie powstawaniu i systematyczna redukcja zanieczyszczeń.
Po co wdrażać tą normę?
Więcej...


PN-N-1800

Zarządzanie BHP
PN-N-18001 Zarządzanie bhp jest to podejmowanie działań, a więc wybór określonych metod i zasobów, w celu osiągnięcia pożądanego stanu bezpieczeństwa polegającego na wyeliminowaniu czynników prowadzących do powstania jakiejkolwiek tragedii, szkody.
Po co wdrażać tą normę?
Więcej...


5 S

Likwidacja marnotrawstwa
5 S System i filozofia Praktyk 5 S jest podstawą skutecznego i efektywnego zarządzania, punktem wyjścia do wspólnego sukcesu firmy na określonym rynku. W krótkim czasie można się spodziewać wzrostu produktywności nawet o 30 %.
Po co wdrażać 5 S?
Więcej...


Inne

Inne
Kanban
Kaizen
5S dla operatorów
Identyfikacja marnotrawstwa
Zapobieganie błędom
Standaryzacja pracy
OEE dla operatorów
Więcej...

Materiały powłokowe

Powłoki ochronne Chester są to dwuskładnikowe materiały zawierające modyfikowane żywice epoksydowe i wypełniacze zabezpieczające powierzchnie metalowe lub betonowe przed wpływem środowiska.

        Dostępne są następujące materiały:

        Chester Protector A

Chester Surface Protector A jest dwuskładnikowym płynnym kompozytem epoksydowym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze smołowo-bitumiczne. Zalecany do ochrony przed korozją powierzchni metalowych i betonowych.

Przykłady zastosowania:

 • ochrona przed chemikaliami
 • ochrona przed korozją atmosferyczną

        Chester Protector C

Chester Surface Protector C jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-ceramicznym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. Jego typowym zastosowanie to ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych.

Przykłady zastosowania:

 • ochrona przed zużyciem ściernym
 • ochrona przed ścieraniem innych urządzeń
 • naprawa i zabezpieczanie przenośników ślimakowych

        Chester Protector CK

Chester Surface Protector CK jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-ceramicznym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste.

Przykłady zastosowania:

 • ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych
 • ochrona przed zużyciem ściernym i agresją chemiczną
 • naprawa i zabezpieczanie przenośników ślimakowych
 • uzupełnianie ubytków powierzchni ciernych rolek hamowni

        Chester Epoxy SL

Chester Epoxy SL jest materiałem służącym do klejenia metalu z metalem i gumą oraz zalewania podzespołów dla zabezpieczenia mechanicznego i ochrony przed wilgocią.

        Chester Protector D

Chester Protector D jest dwuskładnikowym epoksydowym płynnym materiałem powłokowym. Produkt zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i kwarcowe. Oddzielnie dołączany jest barwnik. Typowym zastosowaniem Protectora D jest ochrona przed korozją powierzchni betonowych i metalowych.

Przykłady zastosowania:

 • ochrona przed korozją atmosferyczną
 • naprawa skorodowanych pokładów nawigacyjnych
 • ochrona przed chemikaliami
 • ochrona przed morską wodą

        Chester Quartz

Chester Quartz jest trójskładnikowym kompozytem składającym się z elementów aktywnych chemicznie tzn. bazy i reaktora oraz kwarcowego wypełniacza Chester Quartz Aggregate. Dzięki dokładnie i starannie opracowanej recepturze Chester Quartz posiada znakomite właściwości i parametry wytrzymałościowe jak również jest wyjątkowo prosty w przygotowaniu i stosowaniu.

Typowe i polecane zastosowania:

 • odbudowa elementów betonowych, kamiennych i marmurowych
 • zabezpieczanie powierzchni betonowych i stalowych narażonych na działanie czynników agresywnych chemicznie oraz zużycie ścierne
 • naprawa elementów konstrukcyjnych
 • osadzanie (kotwienie) balustrad i innych elementów metalowych w betonie
 • wykonywanie odpornych chemicznie i mechanicznie posadzek podłogowych
 • wykonywanie i naprawa fundamentów maszyn i urządzeń
 • uszczelnianie zbiorników i przepustów
 • naprawa fundamentów maszyn

Chester Quartz posiada bardzo wysokie właściwości mechaniczne i wysoką odporność chemiczną. Warstwa Chester Quartz jest bezspoinowa, i bezskurczowa co daje całkowitą szczelność i uniemożliwia penetrację medium. Przyczepność (adhezja) do betonu jest większa od jego wytrzymałości i kilkunastokrotnie większa od przyczepności nowej warstwy betonu do starej. Chester Quartz nie łuszczy się, jest odporny na karbonizację, ścieranie i drgania.

        Chester Protector CF

Chester Surface Protector CF to nasz najnowszy materiał powłokowy, dwuskładnikowy płynny kompozyt epoksydowo-ceramiczny. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. Nie zawiera proszków metalicznych - jest materiałem elektroizolacyjnym. Typowym zastosowaniem CF jest przede wszystkim ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych i betonowych, przy występowaniu dużych naprężeń ściskających.

Przykłady zastosowania:

 • ochrona przed zużyciem ściernym i agresją chemiczną
 • ochrona przed zużyciem ściernym
 • uszczelnianie przepustów kabli elektrycznych

        Chester Protector B

Surface Protector B w swoim składzie zawiera kuliste wypełniacze korundowe, dzięki czemu jest bardzo odporny na ścieranie. Dla przypomnienia: w 10 stopniowej skali Mohsa twardość korundu wynosi 9 a diamentu 10. Protector B cechuje się również wysoką odpornością chemiczną. Może być nakładany na powierzchnie metalowe i betonowe.

Przykłady zastosowania:

 • ochrona przed zużyciem ściernym
 • ochrona przed ścieraniem innych urządzeń

        Chester Protector E

Chester Protector E jest dwuskładnikowym płynnym kompozytem epoksydowo-ceramicznym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. Produkt ten cechuje się bardzo wysoką odpornością chemiczną. Główne zastosowanie to ochrona powierzchni przed agresywnym, chemicznym oraz erozyjnym działaniem mediów.

Przykłady zastosowania:

 • ochrona przed chemikaliami
 • zabezpieczanie powierzchni wewnętrznych przed agresją chemicznąstrona główna

Kontakt
an image
Doradca techniczno handlowy
Katowice
Email: j.juchniewicz @chester.com.pl

Tel: 32 206-57-47
Fax: 32 206-57-47 Mobile: 601 524-454

Ubezpieczenia

an image
Agent Allianz
Katowice
Email: jolanta.moron @port.allianz.pl

Tel: 0 696 943 660

WięcejReklama